Omroepen denken aan hoger kijkgeld

HILVERSUM, 18 april - De omroepen vinden dat de politiek een keuze moet maken voor een substanti(..)ele verhoging van de omroepbijdrage, dan wel voor een gedifferenti(..)eerd publiek bestel waarbij de omroep in sterkere mate afhankelijk wordt van reclamegelden. Dat blijkt uit het “Meerjarenplan 1991-1995 Nederlandse Publieke Omroep Deel 1: Televisie”, dat morgen aan het Commissariaat voor de Media en het ministerie van WVC wordt voorgelegd.

In de Meerjarenvisie, die het dagelijks bestuur van de NOS eind februari publiceerde, werd de optie van de verhoogde omroepbijdrage nog niet uitgewerkt, omdat de samenstellers “het politieke draagvlak” daartoe niet groot genoeg achtten. Nu houdt het NOS-bestuur nadrukkelijk de mogelijk open om de omroepbijdrage, die sinds 1984 (f) 158,- per jaar (exclusief (f) 10,- regionale opcenten) bedraagt, te verhogen met (f) 35,- `a (f) 40,-.

Volgens het NOS-bestuur is een omroepbijdrage van rond de (f) 200,- redelijk, omdat dat bedrag conform het Europees gemiddelde voor kijk- en luistersterbijdragen is. Bovendien zou de bijdrage nu op circa (f) 200,- zijn uitgekomen, als het tarief in de afgelopen zeven jaar trendmatig was verhoogd. Hoewel ook het verhoogde omroepbijdrage een sluitende begroting zou opleveren, geeft een meerderheid van het NOS-bestuur toch de voorkeur aan het gedifferentieerd bestel, omdat het de publieke omroep meer kijkers, adverteerders en “vernieuwingsimpulsen” zou verschaffen.

Het CDA heeft bezwaren tegen een 'gedifferentieerd bestel'. Het CDA- Kamerlid Beinema zegt dat zijn fractie een verhoogde omroepbijdrage ernstig zal overwegen en sluit een substantiele verhoging niet bij voorbaat uit. Voor D66 is die alleen aanvaardbaar als het bestel wordt gesplitst in twee publieke en een commerciele zender.. VVD-kamerlid Dees wijst de verhoging categorisch af. De fractie van de PvdA vindt dat de kijkers niet gestraft mogen worden voor de toegenomen belangstelling voor RTL4

    • Tom Rooduijn