Omroepen (3)

Van Tellingen is van oordeel, dat de VPRO zich dient te houden aan hetgeen volgens hem met Radio 1 wordt beoogd.

Mijn voorstel is de mogelijkheden van de NOS als alles overkoepelend samenwerkingsverband aanzienlijk te verruimen bij het verzorgen van programma's. In het belang van de luisteraar ligt het voor de hand de dagelijks actualiteitenrubrieken op vaste tijden door de NOS te laten verzorgen. Dit schept duidelijkheid. Bovendien zouden door een dergelijke concentratie zowel de kwaliteit als de efficiency kunnen en moeten worden bevorderd.(EP) Een eigen actualiteitenrubriek van een omroepvereniging lijkt mij gerechtvaardigd voorzover daarin duidelijk de identiteit van de omroepvereniging tot uiting komt: de selectie van onderwerpen en de behandeling zullen er mee samen moeten hangen. De programma's van de VPRO zijn overeenkomstig de identiteit van de omroepvereniging VPRO, waarbij uiteraard de door de wetgever opgelegde programmavoorschriften in acht worden genomen.(EP) Vormen van samenwerking in omroepland zijn mogelijk en wellicht zelfs aan te bevelen, maar mogen niet ontaarden in een wezenlijke aantasting van de autonomie van een omroepvereniging.(EP) Er zijn op dit ogenblik vier algemene omroepen: AVRO, TROS, Veronica en VPRO. De VARA lijkt thans op weg zich aan deze vier toe te voegen.

Bij de VPRO voltrok zich een dergelijke ontwikkeling met succes al meer dan twintig jaren geleden.(EP)

    • Aat Koster
    • Ledenraadslid Vpro