Mr. W.M. Weerkamp (32) is benoemd tot officier ...

Mr. W.M. Weerkamp (32) is benoemd tot officier van justitie in het arrondissement Arnhem.

Weerkamp is thans plaatsvervangend officier in hetzelfde arrondissement.