Meer uitwisseling van politie na wegvallen binnengrenzen

VENLO, 18 april - In de toekomst zullen er meer uitwisselingen van politie-ambtenaren plaatshebben in landen die bij het Schengen-akkoord zijn aangesloten. Deze verwachting sprak minister Dales (binnenlandse zaken) vanochtend uit in Venlo op een conferentie over de gevolgen van de Europese integratie voor de politie.

De conferentie werd behalve door Dales ook toegesproken door minister Hirsch Ballin (justitie), de Belgische minister Tobback van binnenlandse zaken en zijn Duitse ambtgenoot van Nordrhein-Westfalen Schnoor.

Minister Dales zei dat Nederlandse politie-ambtenaren vaker in het buitenland zullen worden gestationeerd. Tegelijkertijd zullen volgens Dales “ook buitenlandse collega's in ons land onderdak vinden als verbindingsambtenaar of ter ondersteuning van internationaal vertakt onderzoek”.

Door het wegvallen van de binnengrenscontroles, zoals overeengekomen in het Akkoord van Schengen, zal de politie op een aantal terreinen meer bevoegdheden krijgen. De meest vergaande is wel de bevoegdheid tot grensoverschrijdende achtervolging en observatie door nationale politiediensten. Maar volgens Dales zullen de bevoegdheden van de politie op het gebied van uitwisseling van gegevens juist worden ingeperkt. Minister Hirsch Ballin zei in dit verband dat schriftelijke informatie van een politiedienst uitsluitend met toestemming van de justitiele autoriteiten als bewijsmiddel bij een strafvervolging in het ontvangende land mag worden gebruikt. “Affaires als de zaak-Harm Dost behoren hiermee in principe tot het verleden”, aldus Hirsch Ballin.