Meer buitenlanders naar Nederlandse bouwmarkt

Hoewel de Bank voor de Bouwnijverheid (BBN) verwacht dat 'Europa 1992' weinig invloed zal hebben op het totale bouwvolume, dient rekening te worden gehouden met de intrede van buitenlandse bouwbedrijven op de Nederlandse bouwmarkt.

Voor zover deze buitenlandse bouwbedrijven zich van een positie op de Nederlandse bouwmarkt willen verzekeren, zullen zij dit waarschijnlijk doen door middel van overnemingen, zo schrijft de directie van de BBN in het jaarverslag over 1990.