Kamer akkoord met nieuwe wet voor dieren

DEN HAAG, 18 april - De Tweede Kamer stemt met een grote meerderheid in met de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dit bleek gisteravond tijdens de behandeling van het wetsvoorstel waar al 17 jaar over wordt gesproken

Het gaat om een Kaderwet waarbij de gedetailleerde uitwerking verloopt via ministeriele besluiten. Staatssecretaris Gabor (landbouw) sprak gisteren de verwachting uit dat het nog minstens een half jaar zal duren voordat de eerste concrete maatregelen op tafel liggen. Het belangrijkste doel is dat het welzijn van dieren wettelijke vast komt te liggen.

In de wet komen onder andere regels over genetische manipulatie met dieren. Dit kan alleen nog maar worden toegepast mits daarvoor toestemming is gegeven door het ministerie. Het aanvankelijke wetsvoorstel ging uit van het 'ja-mits' principe, maar een amendement van de Kamerleden Swildens-Rozendaal (PvdA) en Van Noord (CDA) veranderde dit in het 'nee-tenzij principe'.

In het kader van de nieuwe wet wil Gabor ook een verbod op het fokken en houden van aggressieve honderassen zoals pitbulls. Daarbij gaat het vooral om de vraag of wel kan worden aangetoond of een hond al of niet onder het verbod valt. Het Kamerlid Blauw (VVD) vroeg zich af of een wijkagent het verschil wel kan zien tussen een verboden of een toegestaan exemplaar.

Een grote meerderheid in de Kamer eist een verbod op het vissen met levend aas, zo bleek gisteravond nog. Gabor voelt daar veel voor, maar wil zich daarover beraden. Ook op een verbod van het leefnet wil de staatssecretaris zich nader orienteren. Verder zegde Gabor een onderzoek toe naar de mate waarin het fokken van pelsdieren voorkomt.

Ook wilde Gabor onderzoeken in hoeverre het gebruik van dassen bij hondegevechten nog voorkomt. De staatssecretaris noemde dit soort gevechten “afschuwelijk.” Hij overweegt een verbod.