Kabinet oneens over uitbrengen Surinamebrief

DEN HAAG, 18 april - In het kabinet is opnieuw onenigheid ontstaan over de toekomstige relatie met Suriname. Met name over de wenselijkheid op dit moment details over het Nederlandse plan voor een soort Gemenebest-constructie openbaar te maken zijn de ministers het niet eens.

Een concept-brief van premier Lubbers over deze kwestie, die antwoord geeft op vragen uit de Tweede Kamer, wordt aangehouden.

De meningsverschillen in het kabinet over procedure en plan lopen volgens een ingewijde dwars door de coalitie heen, net als bij een paar andere zware kwesties die spelen. Sommige CDA-ministers zijn voor, sommigen tegen. Datzelfde geldt voor PvdA-ministers. Een aantal ministers wil niet dat Nederland, door nu veel details over een toekomstige relatie prijs te geven, zich mengt in de Surinaamse verkiezingen van 25 mei.

Al eerder kregen premier Lubbers en de ministers Van den Broek, Hirsch Ballin en Pronk geen meerderheid voor hun vergaande voorstellen om de banden met Suriname op monetair, financieel, juridisch, buitenlands politiek- en veiligheidsterrein strakker aan te halen. De plannen hielden onder meer in dat de visumplicht zou worden afgeschaft en een vorm van dubbele nationaliteit de terugkeer van Surinamers die in Nederland wonen zou vergemakkelijken.

Het Kamerlid H. Aarts (CDA), voorzitter van de commissie buitenland in de Tweede Kamer, kent de inhoud van de conceptbrief niet maar voelt er niets voor een groot debat in de Tweede Kamer te houden op het moment dat in dat land een verkiezingscampagne loopt. Weisglas (VVD), die het kabinet om details over de plannen vroeg, is het niet met Aarts eens.

Volgens hem heeft het Surinaamse volk het recht de plannen van het kabinet te kennen en ook de mening van het parlement daarover te horen.

“Op deze manier mengt de regering zich toch op een niet helemaal eerlijke manier in de verkiezingscampagne in Suriname. Eerst lekt het plan uit en dan weigert het kabinet de zaak te formaliseren. Dat kan je de Surinamers niet aandoen”, aldus Weisglas. Het verbaast hem niet dat er opnieuw moeilijkheden zijn over het plan. “Normaal krijg je van premier Lubbers in vier dagen antwoord op je vragen. Nu wacht ik al meer dan vijf weken.”

    • Willebrord Nieuwenhuis