Juridische stappen tegen hoogleraar in zaak-Komrij

AMSTERDAM, 18 april - De Amsterdamse officier van justitie mr. W.G.C. Mijnssen heeft deze week een gerechtelijk vooronderzoek geopend tegen de Amsterdamse hoogleraar tekstwetenschappen drs. T. van Dijk wegens smaad dan wel laster.

Het openbaar ministerie willigt hiermee een verzoek in van de auteur en columnist Gerrit Komrij die justitie in november vorig jaar om vervolging van Van Dijk heeft gevraagd.

Komrij voelt zich in zijn eer en goede naam aangetast door de beschuldigingen van de hoogleraar dat hij een “elitair racist” is en de auteur van het vorig jaar onder het pseudoniem Mohammed Rasoel verschenen boek 'De ondergang van Nederland', waarin wordt gewaarschuwd tegen de toenemende invloed van de islam in Nederland.

De raadsman van Komrij, mr. G. Spong, zegt blij te zijn met “de vervolgingsdaad”, die hij kenschetst als “een juridische handeling van een zeker gewicht”. Begin deze maand is Komrij samen met zijn advocaat op het Amsterdamse parket ontvangen voor een gesprek over zijn klacht. Volgens Spong bleek uit dat gesprek dat de officier van justitie na een onderzoek van de politie te weten is gekomen wie de ware auteur van het omstreden boek is. “Hij weet nu in welke hoek hij de schrijver moet zoeken en het is hem in ieder geval gebleken dat Komrij niet de auteur is”, aldus Spong.

Komrij geeft te kennen in zijn nopjes te zijn met de beslissing van het openbaar ministerie, al is hij wel van mening dat het allemaal heel erg lang duurt voordat de officier van justitie een beslissing neemt Van Dijk ook voor de rechter te dagen. “Maar ja, dat schijnt in de aard van zulke zaken te liggen. Ik kan nu niets anders doen dan toezien en wachten”.

Komrij zegt geen genoegen meer te nemen met een excuus van Van Dijk. “Hij heeft daarvoor ruimschoots de gelegenheid gehad, dus een verontschuldiging zou echt als mosterd na de maaltijd komen. Het moet hem toch al lang duidelijk zijn dat hij zich heeft vergist.”

Prof. Van Dijk zegt in een reactie geen reden voor een verontschuldiging te zien. “Ik kan me vergist hebben, maar ik ben nog steeds voor 95 procent zeker dat Komrij het bewuste boek heeft geschreven. Ik heb nog geen enkel plausibel argument gehoord waaruit onomstotelijk blijkt dat Komrij niet de auteur is.”

Van Dijk zegt er van uit te gaan dat de strafzaak uiteindelijk zal worden geseponeerd. “Het lijkt mij gek als een officier van justitie een bekende schrijver en een bekende hoogleraar laat bekvechten in de rechtszaal”.

De hoogleraar tekstwetenschappen is bovendien van mening dat de over en weer gedane uitlatingen vallen binnen de vrijheid van meningsuiting. “Komrij kwetst constant mensen. Hij heeft ook allerlei verschrikkelijke dingen over mij gezegd en ik loop toch ook niet naar de rechter.”

Komrij komt volgens Van Dijk tot zijn juridische actie omdat de in Portugal wonende schrijver “niet in staat is geweest om mij in zijn column op een overtuigende wijze voor gek te zetten. Kennelijk heeft Komrij niet erg veel vertrouwen in zijn eigen scheldpartijen”, aldus Van Dijk.

Advocaat Spong laat weten dat hij, als de officier van justitie alsnog zou besluiten van verdere vervolging af te zien, tegen die beslissing bij het gerechtshof in beroep zal gaan.

    • Marcel Haenen