Internatio ziet winst dalen tot (f) 2,6 miljoen

ROTTERDAM, 18 APRIL. De winst van Internatio-Muller (IM) is vorig jaar tot 2,6 miljoen gulden gedaald. In 1989 behaalde het Rotterdamse concern (techniek, handel en transport) nog een winst van 56,1 miljoen gulden.De winst per aandeel zakte van 10,04 gulden tot 46 cent. IM keert geen dividend in contanten uit. IM stelt wel een belastingvrije uitkering voor van 2 procent in aandelen, ofwel een aandeel per vijftig aandelen. Over 1989 kregen de aandeelhouders nog 3,60 gulden per aandeel.

Het bedrijfsresultaat verminderde van 60,2 miljoen tot 17,2 miljoen gulden. Het saldo van buitengewone baten en lasten was 10,7 miljoen gulden negatief, een daling van 13,5 miljoen gulden ten opzichte van 1989. Dit negatieve saldo werd vooral veroorzaakt door reorganisatiekosten en het afstoten van activiteiten. De omzet van Internatio steeg daarentegen met 202 miljoen gulden tot 2,949 miljard gulden.

IM moest vorig jaar tot twee keer toe de winstprognoses naar beneden bijstellen, laatstelijk in december. De winst van 2,6 miljoen komt overeen met de verwachting dat “de winst aanzienlijk lager” zou uitvallen. Voor dit jaar waagt IM zich niet aan het doen van uitspraken over de te verwachten resultaten.

De winstdaling wijt het IM-bestuur onder meer aan de slechte gang van zaken bij de handelsactiviteiten in Australie die volgens IM “veel te lijden hebben gehad van de slechte conjuncturele omstandigheden”. Bij de technische activiteiten werden de resultaten negatief beinvloed door de ontwikkelingen bij enkele installatie- en metaalbewerkingsbedrijven. Op een aantal installatieprojecten moest IM voorzieningen treffen. In de havensector stelden vooral de resultaten van de stuwadoorsdeelnemingen teleur. IM heeft onder meer een belang van 44 procent in containeroverslagbedrijf ECT en een belang van 40 procent in Koninklijke Frans Swarttouw. Al eerder heeft IM te kennen gegeven op termijn van de stuwadoorsactiviteiten af te willen. In een persbericht zegt Internatio in de toekomst in strategisch opzicht meer de nadruk te willen leggen op technische installatie- en handelsactiviteiten.

Tot de divisie techniek van IM behoren de drie automatiseringsbedrijven Koning en Hartman, Argo Datelcom en Datelcare. Het management en personeel van die bedrijven willen dat IM meewerkt aan verzelfstandiging daarvan. Onderhandelingen daarover met de top van IM ketsten begin deze week af omdat de geboden prijs volgens Internatio niet opwoog tegen de strategische waarde van die bedrijven.