Greenpeace

Het woord lozen in het bericht 'Greenpeace loost olie in Nieuwe Maas' (NRC Handelsblad, 10 april) impliceert een opzettelijke daad, zeker omdat het veel in het nieuws gebruikt wordt in verband met giflozingen door de industrie.

Het gebruik van het woord 'loost' in de kop van genoemd artikeltje is daarom tendentieus of op z'n minst ondoordacht. Uit het bericht wordt duidelijk dat er van opzet geen sprake is, waardoor de lezer op het verkeerde been wordt gezet en waardoor in dit geval Greenpeace in een slecht daglicht wordt geplaatst.(EP)

    • Dr. B.W. Koldewijn