Enschede aast op opdracht van Letland

ROTTERDAM, 18 APRIL. De Sovjet-republiek Letland voert besprekingen met de Haarlemse drukkerij Joh. Enschede over het drukken van nieuwe Letse bankbiljetten. Een woordvoerder van het bedrijf heeft dat vanochtend bevestigd.

De nieuwe valuta moet 'lat' gaan heten, de naam die ook gold voordat de republiek werd geannexeerd. De Baltische republiek Estland heeft met het oog op mogelijke onafhankelijkheid al gezorgd voor nieuwe Estse kronen. In Litouwen heette de munteenheid vroeger 'let'.

De gesprekken tussen de Haarlemse drukkerij en de president van de Letse centrale bank, Pavel Saks, bevinden zich nog in een zeer pril stadium, aldus het bedrijf. Het is de bedoeling dat Saks dit weekeinde naar Haarlem komt. Of de reis door zal gaan is nog niet duidelijk.

Over de omvang van een mogelijke order is volgens woordvoerder H. Pen nog niets te zeggen. Normaal worden alle bankbiljetten van een land bij een bedrijf gedrukt, maar het komt ook voor dat overheden zich laten bedienen door verschillende drukkers.

Bijna alle bankbiljetten worden gedrukt in staatsbedrijven. In Europa vormen Nederland en Zwitserland de enige uitzonderingen op die regel.

De Nederlandse biljetten worden al sinds 1814 bij Enschede vervaardigd.

In Haarlem drukt men al biljetten voor Israel en Aruba en postzegels voor ongeveer 50 verschillende landen.