ENCI boekt lagere winst door rentelast

De aankoop van onder meer de Cementfabriek IJmuiden door de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in 1989 heeft het concern in 1990 met hoge rentelasten opgezadeld.

De sterke stijging van de financiele lasten liet het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting flink dalen van 76,9 miljoen gulden in 1989 naar 69,9 miljoen gulden in het afgelopen jaar. De nettowinst bleef nagenoeg onveranderd staan op 67,8 miljoen gulden tegenover 67,4 miljoen gulden in 1989.

Voor dit jaar verwacht ENCI dat het resultaat “een beetje onder druk komt te staan door de ontwikkelingen in de woningbouwsector”.

De rentelasten stegen van 25,2 miljoen gulden in 1989 naar 49 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg van 119,8 miljoen naar 127,2 miljoen gulden en de omzet nam toe met 10 procent tot 706 miljoen gulden.

Voor het eerst werden de cijfers van de van Hoogovens overgenomen Cementfabriek IJmuiden geheel geconsolideerd. De ENCI na de Cementfabriek IJmuiden eind april 1989 over.