Demonstraties verlopen in Oostduitse steden

BERLIJN, 18 april - Voor een demonstratie tegen de “sociale ongelijkheid” tussen Oost- en West-Duitsland heeft de vakbond IG Metall gisteren 35.000 op de been gekregen bij de Brandenburgse poort in Berlijn, 65.000 minder dan de organisatoren hadden aangekondigd.

Het coordinatiecomite van de zogeheten 'maandag-demonstratie' in Leipzig heeft besloten komende maandag voor het laatst tot een manifestatie op te roepen, dit wegens de geringe deelname van de laatste weken. Nadat vakbonden als de IG Metall en de ambtenarenbond OTV zich al twee weken geleden uit de organisatie in Leipzig hadden teruggetrokken, was het aantal demonstranten begin deze week tot ongeveer 4.000 teruggelopen. Begin maart gingen nog enkele tienduizenden mensen in Leipzig demonstreren tegen de economische 'afbraak' in Oost-Duitsland, waarbij zij bondskanselier Helmut Kohl in dit verband 'kiezersbedrog' voor voeten wierpen.

De demonstraties oogsten de laatste weken veel kritiek van verschillende zijden, omdat ze zouden bijdragen tot een klimaat van 'haat' waarin Detlev Rohwedder, voorzitter van de instantie die het Oostduitse economische leven saneert, door terroristen vermoord kon worden.

De demonstratie in Berlijn gisteren was een duidelijke mislukking wat het aantal demonstranten betreft, zoals de organisatoren ook hebben toegegeven. De IG Metall had 26 extra treinen en tweeduizend autobussen gecharterd om Oostduitsers uit alle windstreken naar Berlijn te brengen. Begin maart, toen de 'maandagdemonstraties' uit de tijd van de omwenteling in de DDR voor het eerst herleefden, werden menigten tot 80.000 mensen geteld.

    • Raymond van den Boogaard