Brinkman: procedures inspraak te 'stroperig'

DEN HAAG, 18 april - CDA-fractievoorzitter Brinkman vindt dat inspraak- en beroepsprocedures drastisch moeten worden gekort. Brinkman wijt het aan de “stroperigheid” van allerlei procedures dat de besluitvorming over belangrijke investeringen zo langzaam verloopt.

De CDA-fractievoorzitter zegt dit in een vraaggesprek met het blad Bouwbelangen van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) dat morgen verschijnt. “Het parlement moet de moed en durf durven opbrengen om tracekeuzes sneller te maken, bestemmingsplanprocedures te bekorten en inspraakmomenten te concentreren”, aldus Brinkman. Hij voegt daaraan toe dat beroepsprocedures niet tien keer moeten worden herhaald, zoals nu gebruikelijk is.

Volgens de CDA-fractievoorzitter is traagheid een van de grootste belemmeringen in de Nederlandse samenleving. “Het is niet alleen een kwestie van collectieve lastendruk en financieringstekort ... als je samen iets wilt, moet je het ook kunnen.” Brinkman wil van het kabinet dat het concreet een aantal procedures onder de loep neemt en aanpast. Zo vindt hij dat de doorlooptijd van de tracewet voor de aanleg van grote infrastructurele projecten moet worden gehalveerd. De procedures in de tracewet vergen op dit moment tachtig tot negentig maanden.