Braziliaanse Yanomami-indianen vragen steun in Verenigde Staten

WASHINGTON, 18 april - De Braziliaanse Yanomami-indianen worden ernstig bedreigd doordat illegale gouddelvers het land vernielen en ziekten verspreiden. Met die boodschap is de stam gisteren in de Verenigde Staten een campagne begonnen. De Yanomami's hopen steun te krijgen van onder meer de Wereldbank, de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

“Ons hele grondgebied is gewond”, zei Davi Kopenawa Yanomami op een persconferentie in Washington. “Als de gouddelvers niet vertrekken, zullen wij allemaal sterven.” Naar wordt aangenomen is het aantal Yanomami-indianen sinds 1987 van 9.000 tot 7.500 gedaald, nadat hun gebied in het uiterste noorden van Brazilie volstroomde met omstreeks 40.000 garimpeiros, zoals de illegale gouddelvers genoemd worden. In sommige dorpen heeft sindsdien 90 procent van de autochtone bevolking malaria en allerlei besmettelijke ziekten. Bos wordt verwoest, onder meer voor de aanleg van illegale vliegveldjes. Rivieren en beekjes raken sterk verontreinigd, vooral door kwik, een afvalprodukt van de goudwinning.

De Braziliaanse president Collor de Mello heeft beloofd een einde te maken aan de illegale goudwinning, maar heeft daarbij vooralsnog weinig succes geboekt. Ook wordt hij tegengewerkt door de autoriteiten van de provincie Roraima, waarin het indianengebied ligt, die de minerale rijkdommen zoals goud en tin willen ontginnen.

Davi probeert de in de VS gevestigde organisaties ertoe te bewegen hulpprogramma's op te zetten. Ook zouden zij druk moeten uitoefenen op de Braziliaanse regering om een reservaat voor de Yanomami-indianen in te stellen.

De massale toevloed van garimpeiros in de provincie Roraima is onder meer het gevolg van de lagere opbrengsten van traditionele winplaatsen van goud in Brazilie, zoals de Serra Pelada. Ook zoeken veel arme Brazilianen en immigranten uit omliggende landen hun heil in de goudwinning. (AP, AFP)