Boekhistoricus Van Selm (46) overleden

LEIDEN, 18 april - Op 46-jarige leeftijd is in Leiden Bert van Selm overleden. Hij was sinds ruim een jaar bijzonder hoogleraar boekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en al langere tijd verbonden als universitair hoofddocent oudere letterkunde bij de vakgroep Nederlands aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van Selms specialisme waren de veilingcatalogi en dan vooral die van de zeventiende eeuw.

De boekhistoricus Van Selm gold in zijn vakgebied als een autoriteit.

Hij wees op het belang van alle geregistreerde voorraadadministratie en boekengidsen als bron voor onze kennis over boekgeschiedenis. Bij bijna al het onderzoek dat in Nederland naar het boek en zijn geschiedenis werd gedaan was hij op een of andere manier betrokken.

Twee maanden geleden ontving hij de Menno Hertzbergerprijs voor het werk waarop hij promoveerde Een menighte treffelijcke Boecken: Nederlandse boekhandelcatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.

Het is een verzameling en gedeeltelijke omwerking van zes artikelen die Van Selm eerder publiceerde.