Bewoners van Lunetten gematigd positief over renovatieplan woonoord

DEN HAAG, 18 april - De bewoners van het Molukse woonoord Lunetten in Vught hebben gematigd positief gereageerd op het kabinetsbesluit om voor de renovatie van het kamp 37,1 miljoen gulden uit te trekken, inclusief een bedrag van 6 miljoen gulden voor een geluidwerende muur tussen het woonoord en een militair oefenterrein.

Een definitief oordeel laat volgens de voorzitter van de kampraad, T.

Latuhihin, op zich wachten totdat de bewoners door het ministerie van WVC uitgebreid zijn voorgelicht over alle 'ins en outs' van de plannen. Die bijeenkomst staat voor maandag op het programma. “Net als bij een contract moeten we de kleine lettertjes nog lezen”, aldus Latuhihin.

De renovatieplannen dateren van 1989. Toen werd besloten dat de Molukkers Lunetten niet hoefden te verlaten en gingen alle partijen er van uit dat eind 1990 de renovatie zou zijn voltooid. De bouwtekeningen waren echter pas in maart van dit jaar klaar. Het onderzoek naar bodemvervuiling, de vorming van inspraakcommissies en door bewoners aangespannen procedures (tegen het kappen van bomen, tegen de afgifte van een vergunning voor de muur van de nabijgelegen jeugdgevangenis Nieuw Vosseveldt en tegen de locatie van de te plaatsen wisselwoningen) hebben veel tijd gekost, zo blijkt uit de antwoorden op Kamervragen die minister d'Ancona gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als de werkzaamheden nog voor de zomer beginnen, kan de renovatie eind volgend jaar zijn voltooid. Om dat te bereiken is volgens de minister wel een “maximale medewerking van alle betrokkenen” nodig. De kosten van de renovatie worden gedragen door de ministeries van WVC (18 miljoen gulden), VROM (13,1 miljoen) en defensie (6 miljoen).

De minister laat de Kamer weten dat het op 12 april genomen besluit het kabinet “grote moeite” heeft gekost. De juridische verplichting om het woonoord te renoveren is bij de beslissing van groot belang geweest.

Kampraadvoorzitter Latuhihin is blij dat het kabinet zich aan zijn afspraak heeft gehouden. “Ik zou de gevolgen niet kunnen hebben overzien als dat niet was gebeurd.”