Baker: EG moet een rol spelen in vredesproces

LUXEMBURG- TEL AVIV, 18 april - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is van mening dat het beter is als de Europese Gemeenschap “betrokken” is bij het vredesproces in het Midden-Oosten dan wanneer dat niet het geval zou zijn.

De Amerikaanse minister zei dat op een persconferentie na een vergadering met zijn twaalf EG-collega's en EG-Commissievoorzitter Jacques Delors in Luxemburg. “Wij willen graag dat de EG erbij betrokken is”, zo zei Baker, “en we hopen dat onze gesprekspartners in Jeruzalem dat ook vinden.”

Israel sluit een bijdrage van de EG aan het vredesproces in het Midden-Oosten niet langer uit, zo zei premier Shamir vanmorgen in een radio-vraaggesprek enkele uren voor de aankomst van Baker in Jeruzalem. Shamir zei dat de Europeanen bereidheid tonen hun standpunten ten aanzien van het Arabisch-Israelische conflict te herzien in ruil voor Israels instemming met deelneming van de EG aan het vredesproces.

Op de vraag in welke vorm die betrokkenheid (association) tot uitdrukking zou moeten komen, zei Baker gisteren in Luxemburg dat daarvoor een “breed scala van mogelijkheden” zou zijn. Minister Van den Broek lichtte na afloop van de bijeenkomst toe dat de EG geen plaats eist aan de onderhandelingstafel, maar dat het in het belang van het vredesproces is als de EG erbij is.

Wat betreft het tweede gespreksonderwerp, Irak en de Koerden, zei zijn Luxemburgse collega Poos, die op het ogenblik de ministerraad voorzit, dat het Westen wordt geconfronteerd met de “grootste vluchtelingentragedie sinds de Tweede Wereldoorlog”. Hij gaf toe dat de internationale hulpoperatie soms “met moeite” van de grond komt.

Baker meende dat de situatie in het noorden van Irak een “noodreactie” vereist en dat de VS en hun bondgenoten door resolutie 688 van de Veiligheidsraad “volledig geautoriseerd” worden. Over de positie van Saddam Hussein zei Baker dat de VS niet bereid zijn tot een militaire actie om hem aan te houden, maar misschien zijn er andere methoden “om van hem af te komen”.