Asielaanvraag nog mogelijk op 4 plaatsen

DEN HAAG, 18 april - Vreemdelingen die een asielverzoek indienen kunnen dat in de nabije toekomst nog maar op vier plaatsen in Nederland doen. In deze vier onderzoeks- en opvangcentra zullen zoveel plaatsen worden gecreeerd dat iedere asielzoeker eerst een maand in dit centrum kan verblijven. In die tijd wordt een eerste beslissing over het asielverzoek genomen.

Dat hebben minister Hirsch Ballin (justitie) en minister d'Ancona (WVC) de Tweede Kamer laten weten in de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de wijziging van drie artikelen van de Vreemdelingenwet.

Wanneer een asielzoeker na het eerste onderzoek nul op rekest krijgt wordt hij overgebracht naar een kort-verblijfcentrum. Daar worden dan voorbereidingen getroffen om de asielzoeker terug te laten keren naar zijn land van herkomst.

Volgt na het eerste onderzoek een positieve beslissing dan wordt de asielzoeker overgebracht naar een centrum waar hij wordt voorbereid op integratie in de Nederlandse samenleving.

Door de opvang te concentreren verwachten de bewindslieden dat de procedures aanmerkelijk kunnen worden versneld. Ook zal sneller duidelijk worden of iemand een kans heeft om tot Nederland te worden toegelaten.

Niet bekend