Winnie Mandela 'niet thuis' ten tijde misdrijven

JOHANNESBURG, 17 april - Winnie Mandela, echtgenote van ANC-leider Nelson Mandela, heeft gisteren voor het gerechtshof in Johannesburg verklaard dat zij de stad uit was op het moment dat de misdrijven waarvan zij wordt beschuldigd werden gepleegd.

Mevrouw Mandela was door haar eigen advocaat als getuige opgeroepen.

Enkele dagen na haar terugkeer in Soweto zou ze “tot haar grote woede” hebben moeten vernemen dat haar naam in verband werd gebracht met de ontvoering en mishandeling van vier zwarte jongeren.

De verklaring van Winnie Mandela komt na een lange reeks getuigenverhoren, die in totaal meer dan twee maanden in beslag heeft genomen. De twee kroongetuigen in het proces hebben tot nu toe volgehouden dat zij op de avond van 29 december 1988, samen met twee lotgenoten, werden ontvoerd uit een opvangtehuis voor daklozen in Soweto. Zij werden naar het huis van de Mandela's gebracht, waar zij onder het toeziend oog van mevrouw Mandela zouden zijn mishandeld. Zij zelf zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan mishandeling.

Winnie Mandela reageerde gisteren voor het eerst in het openbaar op de tegen haar ingebrachte beschuldigingen als zou zij zelf betrokken zijn geweest bij de mishandeling van de vier. Op kalme toon vertelde zij het gerechtshof dat zij op de bewuste datum haar huis al vroeg in de ochtend had verlaten en was vertrokken naar de driehonderd kilometer verderop gelegen stad Brandfort, om daar een aantal liefdadigheidsprojecten te gaan bekijken.

Toen zij twee dagen later terugkeerde in haar woonplaats Soweto, werd haar verteld dat er gedurende haar afwezigheid enkele jongeren in haar huis hadden gelogeerd. Mevrouw Mandela was hierdoor niet verontrust, omdat zij “wel vaker onderdak verschafte aan hulpbehoevenden”. Maar later zou zij “tot haar verbijstering” kennis hebben genomen van de ware toedracht. Een van de vier ontvoerde en mishandelde jongeren zou enkele dagen later aan zijn verwondingen zijn overleden. Zijn stoffelijk overschot werd begin 1989 aangetroffen in een greppel.

Jerry Richardson, hoofd van de voormalige lijfwacht van Winnie Mandela, werd vorig jaar voor de moord ter dood veroordeeld. (UPI, Reuter)