Wereldbank: produktie Sovjet-olie blijft dalen

WASHINGTON, 17 APRIL. De olieproduktie in de Sovjet-Unie zal ook de komende jaren bljven dalen. Technische problemen bij de oliewinning, verouderde installaties en transportproblemen in de belangrijkste exploratiegebieden zijn daaraan debet, maar ook moeilijkheden door etnische tegenstellingen in de bevolking. Dit heeft de Wereldbank gisteren in een rapport geconstateerd.

Ook heeft het niveau van de Russische bewezen oliereserves, van bijna 60 miljard vaten, volgens de Wereldbank de waarschijnlijkheid van nieuwe grote olievondsten verminderd. De reserves zijn bij het huidige produktieniveau goed voor 13 jaar voortzetting van de oliewinning.

Volgens ramingen van de bank daalt de jaarlijkse produktie tot 566 miljoen ton olie equivalenten tegen het jaar 2000. Het hoogste niveau, 632 miljoen ton, werd in 1987 bereikt. Vorig jaar trad al een daling van tien procent op en voor dit jaar verwacht het Internationaal Energie Agentschap in Parijs een daling van zes procent.

Winningsproblemen deden zich vorig jaar voor in Kazachstan en de grote velden in Tengiz, terwijl etnische tegenstellingen, met als gevolg stakingen, de produktie in Azerbeidzjan omlaag haalden, rapporteert de Wereldbank.

Hulp van Westerse oliemaatschappijen bij de exploratie en produktie, vooral door modernisering van installaties, kan volgens de bank de vertraging verminderen of teniet doen. Maar een verhoging van de olieproduktie voor de tweede helft van de jaren negentig is niet waarschijnlijk door de lange periode die in de olie-industrie gemoeid is met het op gang brengen van de produktie. (Reuter)