Wallage: herziening van examenpakket kan snel worden afgerond

ROTTERDAM, 17 april - Staatssecretaris Wallage (onderwijs) vindt dat de problemen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs nog ingrijpender zouden moeten worden aangepakt dan hij nu voorstelt in de nota 'Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs'.

Voordeel van zijn aanpak is echter dat de politiek het er snel over eens kan worden, zo verwacht hij. Wallage zei dat gisteren in een toelichting op de twee weken geleden uitgelekte nota.

Volgens de staatssecretaris kunnen de veranderingen al op korte termijn - Wallage verwacht al over een jaar - worden ingevoerd en hoeven het HAVO en VWO daarvoor niet overhoop te worden gehaald. Hij erkende dat zijn voorstel een aanzienlijke bezuiniging moet opleveren; het voortgezet onderwijs moet een fors deel leveren van de 300 miljoen gulden die Wallage en minister Ritzen willen bezuinigen door het afsnijden van inefficiente 'omwegen' van leerlingen in het onderwijs.

Wallage weigert echter die bezuiniging tot inzet te maken van zijn voorstellen. Hij wil de financiele uitkomst open laten en sloot gisteren zelfs niet uit dat zijn plannen meer geld kunnen vergen dan opleveren, doordat er minder leerlingen uitvallen. Volgens hem kan dat betrekkelijk eenvoudig worden gecompenseerd door scholen dan minder geld te geven.

Het voorstel van Wallage voorziet in een herindeling van de schoolvakken in vier 'doorstroomprofielen', die aansluiten bij een vervolgopleiding: natuur en techniek, natuur en gezondheidszorg, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Elk profiel omvat een algemeen, voor iedereen verplicht deel, een specifiek verplicht deel en een door de leerling in te vullen keuzedeel. Het algemene deel omvat Nederlands, maatschappijleer, studie- en beroepsorientatie, lichamelijke oefening, kwantitatieve informatieverwerking en basiskennis van de moderne talen. Een stuurgroep wordt belast met de concrete invulling van de profielen.