Voorlopig geen concertzaal in Nieuwe Kerk Den Haag

DEN HAAG, 17 april - De Nieuwe Kerk in Den Haag zal voorlopig niet worden verbouwd tot een middelgrote concertzaal. De gemeente Den Haag heeft onvoldoende geld om de ruimte geschikt te maken voor kamermuziek. Aldus luidt het advies van de raadscommissie cultuur en mediabeleid die dinsdagmiddag bijeenkwam.

Wel stelt de gemeente Den Haag volgend seizoen 220 duizend gulden beschikbaar voor 'nieuwe en vernieuwende' muziek. Dit bedrag wordt verdeeld over Het Luistermuseum, de Stichting Phoenix en het Korzo-theater.

De gemeente Den Haag acht de forse aanpassingen die nodig zijn voor een goede akoestiek te duur. Ook ontbreekt het de gemeente aan een bedrag van ongeveer 400 duizend gulden voor een verantwoorde muzikale exploitatie van de zaal.

Het college van B en W legt het advies van de commissie Nieuwe Kerk naast zich neer. In dat advies stelt de commissie dat de Nieuwe Kerk met een zelfstandige muziekprogrammering voor muziek die te kleinschalig is voor de Anton Philipszaal, een essentiele bijdrage zou leveren aan de opbouw van een 'herkenbare' muziekprogrammering in Den Haag. De twee zalen zouden samen kunnen uitgroeien tot een muziekcentrum naar het voorbeeld van het Utrechtse muziekcentrum Vredenburg.

Van verschillende kanten werd kritiek geleverd op het rapport van de commissie Nieuwe Kerk. Het Korzo-theater stelt dat veel vernieuwende muziek te kleinschalig is voor de Nieuwe Kerk, waar plaats is voor 550 mensen. Diligentia, op het ogenblik vooral een podium voor de meer traditionele kamermuziek, betwijfelt of de akoestiek, ook na een grondige aanpassing, wel geschikt is voor 'zoiets teers als kamermuziek'. Ook het Nederlands Congresgebouw, dat de zaal op dit moment met succes verhuurt als party-centrum, voelt er weinig voor om de Nieuwe Kerk volledig uit handen te geven.

Na de restauratie in 1977 sloot de gemeente Den Haag een erfpachtcontract met de Hervormde Gemeente (de eigenaar van de kerk), waarin als voorwaarde werd opgenomen dat de kerk een culturele bestemming zou krijgen.