Voorlichting vandalisme in klas faalt

ENSCHEDE, 17 april - Voorlichting in de klas over vandalisme in de vorm van korte campagnes heeft nauwelijks effect op de vernielzucht van jongeren. In sommmige gevallen leidden speciale projekten zelfs tot meer vernielingen.

Deze conclusie trekt de sociologe M. Humbert die morgen aan de universiteit Twente promoveert op een onderzoek naar de effecten van voorlichting over vandalisme. Humbert volgde een aantal zogenoemde anti-vandalismeprojekten op acht scholen in Enschede en onderzocht ook het vernielgedrag onder jongeren.

De voorlichting werd gegeven door docenten en besloeg steeds een korte periode. Van de jongens pleegt gemiddeld 45 procent regelmatig vernielingen, terwijl 25 procent van de meisjes zegt “wel eens iets te vernielen”. De sociologe stelde nog eens vast dat er tussen jongeren in het voortgezet onderwijs opmerkelijke verschillen bestaan: in het lager beroepsonderwijs pleegt 43 procent van de leerlingen vernielingen, op de MAVO is dat 38 procent en op HAVO-VWO-scholen zakt dat percentage naar 26 procent.

De waarden die de jongeren van huis uit meekrijgen is volgens de onderzoeker gedeeltelijk bepalend voor het succes van voorlichtingsprojekten. Maar sterker is de invloed van vrienden op het vernielgedrag.

Het vandalisme bleek na de voorlichtingscampagnes niet afgenomen. “Kennelijk leidt deze voorlichting niet tot enige gedragsverandering”, concludeert de onderzoeker. De kennis over de gevolgen van vernielingen bleek evenmin toegenomen na de projekten.

Het percentage incidentele vernielingen steeg tijdens het onderzoek.