Voor ontwikkeling Neeltje Jans 1 mln

MIDDELBURG, 17 april - Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij geeft een miljoen gulden voor de ontwikkeling van een deel van het eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde tot natuurgebied.

Neeltje Jans is het voormalige werkeiland dat werd gebruikt voor de bouw van de stormvloedkering. In het 'natuurgedeelte' van het eiland wordt kunstmatig een duinslufter aangelegd. Naar verwachting wordt de duinvallei volgend jaar gegraven. Vorig jaar werden al kunstmatige duinen in het gebied aangebracht. De provincie Zeeland wil op Neeltje Jans verder onder meer een informatiecentrum voor de visserij bouwen en een recreatiepark van allure aanleggen. De uitvoering van het recreatiepark loopt grote vertraging op. Projectontwikkelaars zijn er tot nu toe niet in geslaagd voldoende financierders voor het park te vinden.