Verslapte aandacht Aids aanleiding voor vernieuwde campagne

DEN HAAG, 17 april - Signalen dat mensen weer minder bereid zouden zijn om veilig te vrijen en omdat er een lichte stijging van geslachtsziektecijfers bij bepaalde groepen is te constateren, zijn voor het ministerie van WVC en de Nationale Commissie Aids-bestrijding (NCAB) reden vandaag een nieuwe Aids-voorlichtingscampagne te beginnen.

Bij het begin van de algemene voorlichting over Aids lag het accent vooral op het geven van informatie over de ziekte. Nu, vier jaar later, komt het accent meer te liggen op gedragsverandering. De belangrijkste risicogroepen blijven mannen met homoseksuele contacten, drugsgebruikers en hun partners. Uit onderzoeken blijkt dat kennis over Aids nog altijd niet leidt tot het gewenste gedrag. Een ander gegeven is dat veilig vrijen moeilijk over langere tijd is vol te houden.

Met de nieuwe campagne, waarvoor prof. E.W. Roscam Abbing, voorzitter van de NCAB, en WVC-topambtenaar J. Verhoeff vanmiddag het startsein gaven, wordt ook beoogd om negatieve maatschappelijke gevolgen van Aids, zoals stigmatisering en discriminatie, zoveel mogelijk tegen te gaan. WVC en NCAB onderstrepen dat ondanks het feit dat de Aids-epidemie minder ernstige vormen aanneemt dan aanvankelijk werd gevreesd, de aandacht voor voorlichting en preventie de komende tijd niet mag verslappen. Advertenties in dag- en weekbladen, spotjes op radio- en tv en brochures op de postkantoren moeten er voor zorgen dat mensen rekening blijven houden met Aids.

Dit voorjaar komt staatssecretaris Simons (volksgezondheid) met een standpunt over het te volgen beleid voor de preventie van de geslachtsziekte chlamydia - die ertoe kan leiden dat vrouwen onvruchtbaar worden - en over het nut van een voorlichtingscampagne.

Onlangs werd bekend dat in Zweden in het jaar 2000 als gevolg van chlamydia ongeveer eenderde van alle jonge vrouwen onvruchtbaar zal zijn. Uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek dat de ziekte ook de vruchtbaarheid van Nederlandse vrouwen bedreigt. De SOA Stichting, die zich richt op de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen, meent dat chlamydia nu al de meest voorkomende geslachtsziekte in Nederland is.

Volgens een woordvoerster van het ministerie moet eerst de vraag worden beantwoord of een chlamydia-voorlichtingscampagne zinvol is.

Pas daarna wordt gekeken of er geld voor is. Dat de SOA Stichting volgens de WVC-woordvoerster “een zaak tussen de SOA Stichting en de beleidsafdeling ziektebestrijding”.

Het Tweede-Kamerlid Beckers (Groen Links) had de staatssecretaris gevraagd of hij al beleid had uitgestippeld om de steeds vaker voorkomende geslachtsziekte chlamydia te bestrijden. Door het stijgende condoomgebruik loopt het aantal geslachtsziekten al jaren terug, zij het dat die daling soms wat stagneert. Voor tot tien jaar terug veel voorkomende geslachtsziektes als syfilis en gonorroe geldt nu een (anonieme) registratieplicht zodat de af- en toename ervan goed is te volgen.