Verlies HES Beheer sterk verminderd

De definitieve jaarcijfers van het Rotterdamse havenbedrijf HES Beheer laten zien dat vorig jaar een verlies werd geleden van 1,5 miljoen gulden, aanzienlijk minder dan de 24,7 miljoen gulden van 1989.

In maart werden voorlopige cijfers bekend gemaakt waarin nog sprake was van 2 miljoen gulden verlies over 1990. Het dividend zal worden gepasseerd. Zoals eerder gemeld, verwacht HES dat het groepsresultaat dit jaar opnieuw “sterk negatief” zal uitkomen. Pas in 1992 verwacht de directie een “positieve kentering”.

Het jaarverslag komt omstreeks 21 mei uit, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is op 4 juni.