Verbod puzzelritten

BORGER, 17 april - B en W van Borger heeft als eerste gemeente in Drenthe besloten geen vergunningen meer te verlenen voor georganiseerd recreatief auto- en motorverkeer, zoals puzzelritten.

Behalve de aantasting van het milieu is ook de overlast in het dorp en in natuurgebieden voor omwonenden doorslaggevend geweest voor deze beslissing. Ongeveer vijf keer per jaar wordt een vergunning aangevraagd voor een puzzelrit die door Borger voert.