Troepen VS naar Irak voor bouw kampen

WASHINGTON, 17 april - Geallieerde strijdkrachten van de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland zullen in Noord-Irak kampen bouwen voor de Koerdische vluchtelingen en voor hun bescherming zorg dragen. Dat heeft president Bush gisteravond tijdens een persconferentie in het Witte Huis aangekondigd.

Westerse diplomaten in Iran waarschuwden overigens dat het plan de honderdduizenden Koerden die naar Iran zijn gevlucht niet zal helpen.

[Irak veroordeelde vandaag het plan als inmenging in zijn interne aangelegenheden. Minister van buitenlandse zaken Ahmed Hussein Khudayer zei dat de Amerikaans-Frans-Britse stap de inspanningen in gevaar bracht om de vluchtelingencrisis op te lossen in overleg met een missie van de Verenigde Naties. Het hoofd van deze missie, de Belg Erik Suy, had even eerder gezegd dat met de Irakezen al overeenstemming was bereikt over de inrichting van vluchtelingenkampen op verscheidene plaatsen in het land onder bescherming van de Verenigde Naties. “Als het (bericht van Bush' mededeling) juist is, is dat een absoluut nieuw element, in het licht waarvan we onze positie zullen moeten heroverwegen”, zei hij.] Na zware kritiek van het Congres dat hij de Koerden in de steek heeft gelaten, nadat hij ze eerst tot opstand had aangezet, heeft Bush toch besloten om een beperkt aantal militairen vanuit Turkije Noord-Irak in te zenden. Het gaat alleen om hulp aan de vluchtelingen, niet om inmenging in de burgeroorlog tussen de Iraakse regering en de Koerden, aldus Bush.

Bush zei dat hij er niets voor voelde om te belanden in een “Vietnamachtig moeras”. De Amerikaanse troepen, die uit Neurenberg komen, zullen ten hoogste enkele maanden blijven. “Ik wil er de nadruk op leggen dat deze onderneming geen permanente oplossing is voor de problemen van de Koerden. Het gaat om een tussenmaatregel voor hun onmiddellijke humanitaire behoeften”, zei Bush. De verantwoordelijkheid voor de kampen zou zo snel mogelijk aan de Verenigde Naties moeten worden overgedragen.

De voorgestelde vijf tot zes nieuwe kampen worden gebouwd op laag gelegen plekken die beter toegankelijk zijn voor voedsel- en medicijnenhulp dan de hoge bergen aan de Iraakse grenzen waar de honderdduizenden Koerdische vluchtelingen nu verblijven. Amerikaanse, Britse en Franse vliegtuigen werpen op dit moment heel wat voedsel per vliegtuig boven vluchtelingenconcentraties uit, maar veel gaat kapot door de val en een goede distributie is onmogelijk, ook op plaatsen die per vrachtwagen worden bevoorraad. In kampen kan alles beter worden georganiseerd. Bush gaf overigens geen tijdschema voor de inrichting van de kampen, maar in Turkije wordt erop gewezen dat er al duizenden Amerikaanse militairen zijn in het kader van de eerder afgekondigde militaire hulpinspanning Operation Provide Comfort.

Pag. 4:

Er zou ook voor goede beveiliging van de kampen gezorgd worden door geallieerde troepen die Amerikaanse luchtdekking krijgen. “Honger, ondervoeding, ziekte en de kou eisen hun bittere tol”, zei Bush. “We moeten de Koerden aanmoedigen om naar gebieden in Noord-Irak te verhuizen waar de geografie de hulppogingen eerder vergemakkelijkt dan bemoeilijkt.” Volgens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken sterven er alleen al in het Turkse grensgebied met Irak dagelijks tussen de 400 en 1000 Koerden, maar in het Iraanse grensgebied, waar veel meer vluchtelingen zitten, ligt de sterfte veel hoger. Bush zei dat hij een dergelijke ernstige vluchtelingensituatie niet had voorzien.

Voor deze vluchtelingenoperatie had Bush overleg gepleegd met premier Major van Engeland, president Mitterrand van Frankrijk, bondskanselier Kohl van Duitsland, president Ozal van Turkije en VN-secretaris-generaal Perez de Cuellar. Irak was niet verwittigd van de nieuwe plannen. Bush verwachtte geen moeilijkheden met Irak, omdat het de VS “niet opnieuw zou onderschatten”.

Bush zei dat de betrekkingen met Irak niet zouden worden genormaliseerd tot Saddam zou opstappen. Hij zei opnieuw dat de Irakezen het heft in eigen hand moeten nemen, maar hij ontkende elke verantwoordelijkheid voor de opstand van de Koerden.

Bush zei dat de nieuwe VN-macht aan de grens met Koeweit, waar een demilitariseerde zone wordt ingericht, gaat zorgen voor de vluchtelingen die nu onder de hoede van de Amerikaanse troepen in het zuiden van Irak zitten. Het gaat om ongeveer 40.000 mensen, die voor hun leven vrezen nu de Amerikanen worden teruggetrokken. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het zuiden van Irak naar de gedemilitariseerde zone zal binnen enkele dagen zijn voltooid, voegde de woordvoerder van het Witte Huis eraan toe. Tot zover onze correspondent.

Buitenlandse hulpwerkers in Iran hebben vandaag voor het eerst enig voorzichtig optimisme getoond dat de toestroom van Iraakse vluchtelingen vermindert. Zij vrezen echter dat nog velen zullen sterven voor hulp hun bereikt. Tallozen moeten het zonder dekens of andere beschutting stellen in de bergen, waar de temperatuur 's nachts tot onder het vriespunt daalt.

De hulp naar Iran is veel trager op gang gekomen dan die naar Turkije, maar de Iraanse vliegvelden staan nu toch ook volgepakt met vliegtuigen met hulpgoederen uit Europa. De Verenigde Staten leveren geen directe hulp aan de circa een miljoen Irakezen die in Iran hun toevlucht hebben gezocht.

    • Maarten Huygen