TNO ontdekt methode voor reinigen van baggerslib

DELFT, 17 april - TNO heeft een methode ontwikkeld om met behulp van een micro-organisme slib en grond te reinigen van zware metalen. De laboratoriumproeven wijzen volgens TNO op interessante perspectieven voor het schoonmaken van het in deponieen opgeslagen baggerslib en verontreinigde aarde.

Van de honderd miljoen ton afval die jaarlijks vrijkomt, bevat een deel zulke hoge concentraties zware metalen dat storten ongewenst is.

De milieubelasting ten gevolge van deze afvalstromen kan volgens de afdeling TNO-Milieu en Energie, die het onderzoek verrichtte, worden verminderd door de zware metalen er uit te verwijderen.

De methode, waarbij van het micro-organisme Thiobacillus ferrooxidans gebruik wordt gemaakt, is technisch betrekkelijk eenvoudig en goedkoper dan alle andere saneringstechnieken. Het micro-organisme kan onder de juiste condities zwavelzuur produceren, waarmee de zware metalen uit het afval kunnen worden afgescheiden. Overigens gaat het hier nog om proeven in het laboratorium-stadium.

Het is niet mogelijk alle zware metalen te verwijderen, maar de overblijvende concentraties in het behandelde slib en de bodems zijn zo laag dat de afvalstoffen niet meer als chemisch afval hoeven te worden beschouwd. De op deze wijze schoongemaakte grond voldoet aan de normen voor gesaneerde bodems.

TNO zal verder in opdracht van de Europese Gemeenschap onderzoeken of het mogelijk is de zware metalen terug te winnen uit de bij het proces ontstane uitloog-vloeistoffen. Het onderzoek zal met enkele andere Europese laboratoria en steun van het bedrijfsleven worden uitgevoerd.