Spanje maakt geldverkeer goeddeels vrij

MADRID, 17 APRIL. In een poging de opwaartse druk op de peseta te verminderen heeft het Spaanse ministerie van economische zaken vandaag onverwachts een vergaande liberalisering van het buitenlandse geldverkeer afgekondigd. Spaanse burgers mogen vanaf heden rekeningen in buitenlandse valuta openen en buitenlanders die niet in Spanje zijn gevestigd kunnen leningen in peseta's krijgen.

Volgens minister van economische zaken Carlos Solchaga, die de maatregelen gisteren in Londen bekendmaakte, is de peseta alleen binnen de bandbreedte van het Europees Monetair Systeem te houden door een verdere verlaging van de rente, waartoe de centrale bank in Madrid niet bereid is, of door het vergroten van de mogelijkheden voor de export van kapitaal. Tot het laatste middel is besloten in de overtuiging dat dit het minst schadelijk voor de Spaanse economie zou zijn. Een nieuwe renteverlaging zou tot een stijging van de inflatie kunnen leiden, terwijl de nu afgekondigde liberalisering per 1 januari 1993 toch zou moeten plaatsvinden, krachtens afspraken die zijn gemaakt in EG-verband.

De Spaanse overheid hoopt bovendien dat de mogelijkheid om tegoeden in buitenlandse valuta aan te houden, bijdraagt tot een vermindering van belastingontduiking door de illegale export van kapitaal. De toestemming geldt daarom alleen voor tegoeden bij buitenlandse banken die over een filiaal in Spanje beschikken. Deze banken zijn namelijk verplicht een overzicht van de belegde gelden aan de belastinginspecteur te laten zien. Bij het omzetten van een bedrag hoger dan 1,5 miljard peseta's (circa 2,6 miljoen gulden) moet de transactie nog altijd vooraf worden aangemeld. De Spaanse banken mogen alleen aan het buitenland lenen voorzover zij zelf over een deposito in buitenlandse valuta beschikken.

In financiele kringen in Madrid wordt aangenomen dat de nieuwe bepalingen niet onmiddellijk tot een grote kapitaalvlucht zullen leiden. Daarvoor zijn de hoge rentetarieven in Spanje nog altijd te aantrekkelijk. Sommige buitenlandse waarnemers zijn van mening dat de bepalingen zelfs een averechts effect zouden kunnen hebben op de koers van de peseta. De Franse minister van financien Pierre Beregovoy had het afgelopen weekeinde een heftige aanval op het Spaanse monetaire beleid gelanceerd waarin hij de sterke positie van de peseta in het EMS “tegennatuurlijk' noemde. De franc bevindt zich op het ogenblik op de bodem van het systeem.

    • H. M. van den Brink