PvdA: wet nog niet veranderen tegen WAO'ers

DEN HAAG, 17 april - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de huidige arbeidsongeschiktheidswet nog mogelijkheden biedt om het aantal WAO'ers te verminderen, zodat pijnlijke ingrepen in de wet misschien niet nodig zijn.

Zo staat de huidige wet toe een arbeidsongeschikte na een herkeuring weer aan de slag te krijgen, al is dat in een andere baan dan voorheen. Die herkeuringen moeten volgens de PvdA-fractie echt worden uitgevoerd.

De fractiecommissie sociale zaken van de PvdA schrijft dit in een notitie waarover de komende tijd binnen de fractie wordt gediscussieerd. Volgens de voorzitter van de fractiecommissie, het Kamerlid Middel, wil de PvdA met de notitie niet de discussie over verdergaande ingrepen in de WAO blokkeren. “Als de Sociaal-Economische Raad (SER) in juni advies uitbrengt aan het kabinet willen wij daar open over praten. De PvdA is beslist niet tegen een krachtig beleid om het aantal WAO'ers en het ziekteverzuim terug te dringen. Mijn fractie denkt echter dat er nog veel gedaan kan worden voordat we toe zijn aan grote ingrepen zoals twee wachtdagen in de ziektewet of de arbeidsverledeneis in de WAO”, aldus Middel.

Het kabinet heeft de SER in het kader van de zogenoemde Tussenbalans om advies gevraagd over de WAO en de ziektewet, omdat het grote aantal arbeidsongeschikten en het hoge ziekteverzuim indirect zwaar drukken op het budget van de overheid. De SER is gevraagd zijn licht te laten schijnen over forse ingrepen zoals het uitsluiten in de WAO van invaliditeit die ontstaat door een sportblessure, twee wachtdagen in de ziektewet op kosten van de werknemer en de eerste zes weken van het ziekteverzuim voor rekening van de werkgever.

Volgens Middel wil zijn fractie het probleem van WAO en ziektewet aanpakken door de betrokkenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en niet door meteen maatregelen te treffen die hen in de portemonnee raken. “De twee wachtdagen zijn misschien onvermijdelijk. Maar wij zijn bang dat mensen dan langer blijven doorlopen en uiteindelijk zo ziek zijn dat ze heel lang weg moeten blijven van het werk.”

Om de echt zieke werknemers niet te straffen voor het opnemen van baaldagen door hun collega's, moet het volgens Middel mogelijk zijn om van werknemers die zich vaak voor een of twee dagen ziek melden een doktersbriefje te gaan eisen. “We willen zeker geen nieuwe bureaucratie in het leven roepen. Het doktersbriefje moet niet voor alle ziekmelders gaan gelden.”