Omstreden lied voor koningin geschrapt

CULEMBORG, 17 april - De schooljeugd in Culemborg zal dertig april tijdens de aubade voor de koningin niet het lied 'Wien Neerlands bloed door d'adren vloeit' zingen.

De toevoeging: 'Van vreemde smetten vrij' stuitte in de openbare school op bezwaren. Daarvoor in de plaats is het 'Milieulied'

gecomponeerd. Nu zal de jeugd zingen: “'t Is plicht dat ied're jongen en ook dat ied're meid aan het milieu zijn krachten wijdt.” Dit wordt gezongen op de melodie van 'Het Marschlied' dat luidt: “'t Is plicht dat ied're jongen aan d'onafhankelijkheid van zijn geliefde Vaderland zijn beste krachten wijdt.” In Culemborg werd dit laatste lied weer te weinig 'emancipatoir' geacht.