Londen ziet kampen als Majors verdienste

LONDEN, 17 april - Het feit dat Amerikaanse, Britse en Franse troepen de veiligheid van Koerdische vluchtelingen op Iraaks grondgebied gaan garanderen, zoals bekendgemaakt door president Bush, wordt in Londen gezien als een verdienstelijke diplomatieke coup van de Britse premier John Major.

Major lanceerde zijn plan voor vrijplaatsen voor Koerdische vluchtelingen op Iraaks grondgebied - aanvankelijk 'enclaves'

genoemd - ruim een week geleden op de EG-top in Luxemburg, maar daar stuitte hij op Amerikaans verzet wegens de politieke implicaties van zijn voorstel, waardoor het kansloos leek.

Nu er alsnog sprake is van een gecombineerd initiatief, eist Major de eer van deze oplossing nadrukkelijk voor zichzelf op. Hoewel President Bush bij de aankondiging van het initiatief tot het zenden van troepen, vannacht in Washington, het woord “safe haven”(vrijplaats) zorgvuldig vermeed en alleen sprak over “tijdelijke plaatsen van vestiging”, gebruikte de Britse premier het woord vanmorgen nadrukkelijk en herhaaldelijk.

De omvang van de Britse troepenmacht die naar Irak wordt gestuurd, is volgens Major “waarschijnlijk minder dan een brigade”, bedoeld voor het opzetten en beschermen van “een aantal kampementen” samen met de Amerikaanse genie en “onder Amerikaanse bescherming uit de lucht”.

Details over de omschrijving van de opdracht aan het militaire bevel ter plaatse werden vanmorgen nog uitgewerkt op het hoofdkwartier van de Amerikaanse troepen in Europa te Stuttgart. Major zei echter van de Irakezen geen moeilijkheden te verwachten.

De politieke oppositie van zowel Labour als SLD heeft de beslissing toegejuicht. In het Lagerhuis was gisteren net van alle kanten onderstreept dat de hulpverlening aan de Koerden te laat op gang kwam.

Op het verwijt dat dit nieuwe initiatief toch nog te gering van omvang is en te laat komt, zei Major vanmorgen: “Die kritiek komt gewoonlijk van mensen die zelf weinig bij te dragen hebben.” Dat antwoord gold kennelijk ook voor de critici in zijn eigen partij, voornamelijk geconcentreerd op de rechtervleugel, die de premier gebrek aan daadkracht en aan politieke identiteit verwijten.

In afwachting van een nadere toelichting van minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, vanmiddag in het Lagerhuis, wees Downingstreet 10 er vanmorgen opdat het zenden van troepen geen militaire onderneming is, en niet gezien mag worden als een voortzeting van de oorlog in het Golfgebied, maar slechts is bedoeld als ondersteuning van een humanitaire inspanning. De Britse en Amerikaanse nadruk op het humanitaire karakter van het gecombineerde initiatief met de Fransen is noodzakelijk, willen in de Veiligheidsraad geen meningsverschillen ontstaan met China en de Sovjet-Unie.

    • Hieke Jippes