Leidsch Dagblad geen zelfstandige krant meer

ROTTERDAM, 17 april - Anderhalf uur te laat is gisteren het Leidsch Dagblad voor het eerst niet meer verschenen als zelfstandige krant. De 131 jaar oude krant gaat verder als 'kopblad' van het Haarlems Dagblad. De redactielokalen aan de Witte Singel in Leiden huisvesten alleen nog de stads- en regioredacties, die een tweede katern samenstellen met nieuws en achtergrond.

De redacties binnen- en buitenland en economie zijn verhuisd naar Haarlem en daar geintegreerd in de redactie van het Haarlems Dagblad, die het eerste katern met algemeen nieuws levert. Voor de Leidse editie wordt in voorkomende gevallen op de voorpagina een hoekje ingeruimd voor stads- of regionieuws.

De krant wordt ook niet langer in Leiden, maar in Haarlem gedrukt. De persen in Leiden worden ontmanteld. Zij vormden de aanleiding voor de reorganisatie, waarover de redactie van het Leidsch Dagblad zich aanvankelijk kwaad maakte. De oude persen moesten worden vervangen, maar de directie van Damiate, de uitgever van de krant, voelde daar niets voor. Met een rapport van een organisatiebureau in handen dat pleitte voor een 'gecentraliseerde opzet' van het bedrijf, werd in 1989 de komst van een 'rompkrant' met algemeen nieuws aangekondigd voor alle dagbladen van Damiate, onder leiding van hoofdredacteur F.

Nypels van het Haarlems Dagblad. In Haarlem zou worden geinvesteerd in nieuwe persen.

De redactie van het Leidsch Dagblad voelde zich overvallen, zoals een lid van de redactieraad het destijds zei, en verzette zich langdurig tegen het voorstel. In februari nog dreigde hoofdredacteur J.G. Majoor van het Leidsch Dagblad met opstappen als de sluitingstijd van de voorpagina - die hij veel te vroeg vond - niet zou worden veranderd.

Aan deze en een aantal eisen die de redactie aan de reorganisatie stelde is nu voldaan. De krant heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen, ontworpen op basis van een Amerikaans onderzoek naar het gedrag van krantelezers. Er is een wekelijkse wetenschapspagina gekomen, een wekelijkse pagina regionale economie en een kunstkatern op donderdag. De regioredacties zijn versterkt met redacteuren die niet mee naar Haarlem konden. Als een van de eerste kranten in Nederland is Damiate overgestapt op electronische pagina-opmaak.