Kohl: overleg geeft SPD geen greep op beleid

BONN, 17 april - De vorige week tussen kanselier Kohl en oppositieleider Vogel afgesproken gemeenschappelijke werkgroepen, waarin de Duitse regeringscoalitie en de SPD zouden overleggen over de economische opbouw van de vroegere DDR, zijn volgens de coalitiepartijen niet meer dan “gespreksgroepen”.

Zij zijn er niet om besluiten te nemen of het regeringsbeleid te veranderen. Kohl heeft de CDU-fractie gisteren gezegd dat voor die werkgroepen geen andere status met Vogel is afgesproken, en dat de SPD haar ultimatieve eisen (namelijk dat de coalitie haar aanbevelingen dient op te volgen) maar beter kan vergeten.

De secretaris van de fractie van CDU-CSU in de Bondsdag, Friedrich Bohl, verweet de SPD dat zij, nu eerste signalen op komend herstel in Oost-Duitsland wijzen, via de werkgroepen alvast wil proberen om “op de treeplank” mee te regeren zonder verantwoordelijkheid te dragen.

“De coalitie heeft een duidelijke parlementaire meerderheid, wij hebben die werkgroepen niet nodig en we hebben er niet om gevraagd, dat heeft de SPD gedaan. Wij zijn beleefde mensen, we willen ook best luisteren, maar het is belachelijk dat de SPD de indruk probeert te wekken dat de regering haar hulp nodig heeft”, aldus Bohl.

CDU-fractievoorzitter Dregger noemde de werkgroepen “een goede plaats om naar aanbevelingen van de SPD te luisteren”.

Hans-Jochen Vogel, partij- en fractievoorzitter van de SPD, heeft zich gisteren verdedigd tegen interne kritiek op zijn akkoord met Kohl van vorige vrijdag over de instelling van de werkgroepen die zich moeten bezighouden met de eigendomsverhoudingen, de werkloosheid en snelle verbetering van het ambtelijk apparaat in de vroegere DDR. Hij zei “gelet op de geluiden uit de coalitie” ook “sceptisch” te zijn over de perspectieven van de werkgroepen. “Maar we zouden een rare oppositie zijn als we zulke kansen ongebruikt zouden laten of als we de Oostduitse economie helemaal aan het vrije spel van de marktkrachten zouden overlaten”, aldus Vogel.

    • J.M. Bik