Kabinet trekt 32 miljoen uit voor renovatie van Lunetten

DEN HAAG, 17 april - Het kabinet heeft besloten 32 miljoen gulden uit te trekken voor de renovatie van het Molukse woonoord Lunetten in Vught. Een woordvoerder van het ministerie van financien heeft dat bevestigd.

Met name vice-premier Kok drong er vrijdag in de ministerraad op aan een einde te maken aan de verdeeldheid tussen de betrokken departementen over de kosten van de renovatie, en het daarvoor benodigde bedrag nu beschikbaar te stellen. Voor de verdeling van de kosten is intussen een oplossing gevonden.

Het ministerie van WVC zou de 250 bewoners van het woonoord vanmiddag per brief op de hoogte stellen van het kabinetsbesluit, maar wilde aan het begin van de middag over de inhoud van de kabinetsbeslissing nog niets kwijt. Dat zou pas gebeuren zodra minister d'Ancona (WVC) antwoorden op Kamervragen had ondertekend, waarin ze de Kamer op de hoogte stelt van het besluit om voor de renovatie van Lunetten 32 miljoen beschikbaar te stellen.

De strijd om het behoud van het kamp Lunetten, het voormalige kamp Vught uit de Tweede Wereldoorlog en ooit het grootste opvangkamp voor Ambonese militairen en hun gezinnen, is lang en bitter geweest. Ooit woonden er meer dan 3.000 mensen, nu niet meer dan een kleine 200.

Aanvankelijk leefde bij de Molukkers de wens om in Lunetten het Historisch Molukse Museum te vestigen. Dat is inmiddels gerealiseerd in Utrecht. Na verschillende processen tegen de staat, waarvan enkele werden gewonnen door de Molukkers, stemde het ministerie van WVC in 1989 in met renovatie van het kamp. Voorwaarde was dat de bewoners een aantal privileges, zoals het niet betalen van huur, zouden opgeven.

Volgens het bouwschema moest de renovatie nog dit jaar gereed zijn, maar er trad al snel vertraging op. De vertraging had te maken met vervuiling van de grond, waardoor de kosten aanzienlijk hoger uitvielen.