Internatio houdt verkoop dochter tegen

ROTTERDAM, 17 APRIL. De besprekingen tussen de raad van bestuur van Internatio-Muller (IM) en het managementteam van een drietal dochterondernemingen over de verzelfstandiging van de automatiseringsdivisie van het Rotterdamse bedrijf zijn stuk gelopen. De top van Internatio praat wel verder met het opstandige personeel over de toekomst van de divisie. Dit heeft het bedrijf gisteren bekend gemaakt.

Volgens IM zijn de onderhandelingen mislukt omdat partijen het niet eens konden worden over de prijs. “De prijsvoorwaarden van het bod komen niet tegemoet aan de strategische waarde van KH-Electronics”, aldus IM. De drie werkmaatschappijen die onder naam KH-Electronics opereren en zich willen verzelfstandigen zijn Koning en Hartman in Delft, Agro Datelcom in Maarssen en Datelcare in Zeist. Het personeel vindt dat een “zeer hoge prijs is geboden die hoger is dan voor vergelijkbare bedrijven op de beurs wordt betaald”. De ondernemingsraden van de betrokken bedrijven stellen zich nog steeds op het standpunt dat zelfstandig verder gaan de beste oplossing is.

Zij denken dat de top van IM de voorstellen “op niet rationale gronden heeft afgewezen. Het wordt ons gewoon niet gegund zelfstandig verder te gaan”.

De ondernemingsraden en het management van de automatiseringsdivisie, waar circa 650 mensen werken, verwijten het IM-bestuur desinteresse.

Zij willen de divisie laten groeien en vrezen dat de boot wordt gemist in de zich snel ontwikkelende automatiseringsmarkt als dat niet snel gebeurt. Divisie-directeur R.N.T.M. Vlek pleitte ook voor aandelenparticipatie door het personeel om daarmee het personeel aan de onderneming te binden. Daar had IM geen oren naar, waarna Vlek een verzelstandigingsvoorstel deed. Dit leidde eind februari tot zijn ontslag waarop het hem steunende personeel het vertrouwen in de top van IM opzei. Door bemiddeling van prof. mr M. Rood, hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden, besloten partijen om de tafel te gaan zitten en alle mogelijke opties, inclusief verzelfstandiging, te bespreken. Voormalig directeur Vlek is intussen naar de rechter gestapt om zijn ontslag aan te vechten.

De ondernemingsraden van de drie dochterbedrijven van IM willen dat prof. Rood weer wordt ingeschakeld om uit de huidige impasse te geraken.