Iets hogere winst Twentsche Kabel

Twentsche Kabel Holding heeft in 1990 een nettoresultaat behaald van 24,2 miljoen gulden, iets meer dan de winst over 1989, die 23 miljoen gulden bedroeg.

De directie stelt voor over 1990 een dividend uit te keren van 3,20 gulden. Na het uitgekeerde interimdividend van 1,60 gulden resteert een slotdividend van 1,60 gulden, De omzet van Twentsche Kabel daalde van 335,4 tot 326 miljoen gulden.

Lagere grondstoffenprijzen voor kabels en de verminderde afleveringen van de machinefabrieken lagen ten grondslag aan deze omzetdaling. Van een prognose voor 1991 wordt afgezien.