Gatt: politiek van EG bedreigt handelssysteem

ROTTERDAM-BRUSSEL, 17 APRIL. De handelspraktijken van de Europese Gemeenschap vormen een bedreiging voor een vrij wereldhandelssysteem. Deze scherpe kritiek staat in een gisteren gepubliceerd rapport van de GATT (de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel).

Het rapport is er een in een reeks van publicaties over het handelsbeleid van bij de GATT aangesloten landen. In 1989 besloten de GATT-landen om periodieke rapportages over de afzonderlijke landen te maken.

Het rapport over de EG noemt ongeveer vijftig bilaterale handelsovereenkomsten die volgens de GATT de import van textiel, auto's, staal, elektronica en schoenen aan banden leggen. De GATT heeft ook kritiek op het EG-landbouwbeleid dat de eerlijke concurrentie aantast en een “onevenredige last” legt op EG-burgers met lage inkomens. “Voortzetting van deze benadering zou een een grote bedreiging zijn voor een multilateraal handelssysteem, dat is gebaseerd op de principes van non-discriminatie, doorzichtigheid en eerlijke concurrentie”, zo staat in het rapport.

De GATT stelt vast dat de EG niet de enige is met dergelijke tekortkomingen. Maar het legt er de nadruk op dat de Gemeenschap als grootste handelsblok ter wereld een speciale verantwoordelijkheid heeft. “De verantwoordelijkheid van de EG vereist dat de beweging naar verdergaande integratie tussen lidstaten gepaard gaat met een gelijktijdige opheffing van externe barrieres”, zo staat in het rapport.

Volgens het GATT-document treft het protectionisme van de EG op veel gebieden ontwikkelingslanden met zware schuldenlasten. Ook Oosteuropese landen worden getroffen. De protectie van de textielindustrie heeft een zware last gelegd op de consumenten in de EG. De Gemeenschap is volgens de GATT een van de “zwaarste gebruikers” van maatregelen tegen wat zij beschouwd als dumping.

Tussen 1980 en 1989 werden 256 anti-dumpingmaatregelen genomen, waarvan er in 1989 nog 120 van kracht waren.

De Europese Commissie heeft gisteren de bevindingen van de GATT over de handelspolitiek van de gemeenschap gekarakteriseerd als “onevenwichtig”.

In een 92 bladzijden tellende uiteenzetting van haar handelspolitiek betoogt de Commissie dat de EG handelsbarrieres heeft afgebroken en vasthoudt aan de politiek om dat nog verder te doen. Ondanks de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, die algemeen als protectionistisch wordt veroordeeld, is de Europese Gemeenschap de grootste importeur ter wereld van landbouwprodukten, waarvan meer dan de helft zonder heffingen kunnen worden geimporteerd.