foto: UTRECHT. In de Jaarbeurs wordt deze week de ...

foto: UTRECHT. In de Jaarbeurs wordt deze week de verpakkingsbeurs Macropak '91 gehouden.

Het begeleidende congres staat voor een groot deel in het teken van het contract dat minister Alders nog deze maand met de verpakkingsbranche hoopt te sluiten over inperking van de stroom huishoudelijk verpakkingsafval, zoals de 'tray' met plastic rekfolie waartussen zich deze appels bevinden. Ruim 20 procent van het huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingsmateriaal. Het af te sluiten contract tussen het ministerie van VROM en de verpakkingsbranche is een belangrijke test case voor het Nationaal Milieubeleids Plan (NMP). In het contract wordt vastgelegd langs welke weg het bedrijfsleven denkt te komen tot 10 procent vermindering van de afvalstroom in 2000 (ten opzichte van 1986) en tot 60 procent hergebruik en recycling van de overblijvende stroom. De te treffen maatregelen zouden de portiegrootte, de aard en het gewicht van het verpakkingsmateriaal van deze appels kunnen aantasten. In een uiterste geval kan supermarkten een terugnameplicht voor de verpakkingen worden opgelegd. Alders overweegt ook in Nederland (zoals in Duitsland) producenten verantwoordelijk te stellen voor hun produkten in het afvalstadium. Details van het contract zijn nog steeds geheim. (Foto NRC Handelsblad-Maurice Boyer)