'EG drijft pensioenpremie op'

DEN HAAG, 17 april - De door de EG voorgeschreven gelijke behandeling van mannen en vrouwen dreigt te leiden tot fors hogere pensioenpremies in Nederland.

Dit schrijft de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen in een brief aan het kabinet waarin zij refereert aan jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. De vereniging vreest een verhoging van de jaarlijkse premielast met miljarden guldens.

De vereniging baseert haar waarschuwing op een onderzoek dat zij heeft laten uitvoeren door het bureau Towers Perrin-Smit & Bunschoten naar de gevolgen voor Nederland van het zogenoemde Barber-arrest. Op 17 mei vorig jaar besliste het Europese Hof in de zaak die de Brit Barber had aangespannen dat pensioenregelingen voor mannen en vrouwen in onderdelen volstrekt gelijk moeten zijn. In Nederland is dat al grotendeels zo, waarbij de pensioenleeftijd van vrouwen in de jaren tachtig veelal werd verhoogd van 60 naar 65 jaar. De uitsluiting van parttimers kan echter nog steeds als discriminatie worden uitgelegd.

De uitspraak van het Hof kan aanzienlijke gevolgen hebben voor Nederland omdat de pensioenregelingen in ons land nu eenmaal vrij ruim zijn. Grote onduidelijkheid bestaat over de terugwerkende kracht van het Barber-arrest.

Als mannen en vrouwen bij hun pensioenopbouw vanaf 17 mei 1990 volstrekt gelijk worden behandeld (parttime-werk, voorzieningen voor nabestaanden, pensioenleeftijd, huwelijk) moeten de premies jaarlijks met 400 miljoen a 2.000 miljoen gulden omhoog, afhankelijk van de vraag of overgangsregelingen worden geeerbiedigd. De pensioenlasten stijgen in dat laatste geval met 12 procent. Een gelijke behandeling voor alle pensioenen vanaf 17 mei 1990 leidt tot een eenmalige financieringslast van 28 miljard gulden. Gelijke behandeling van alle na 1976 opgebouwde pensioenafspraken zou zelfs tot een eenmalige last van 70 tot 120 miljard gulden kunnen leiden.

Het afgelopen najaar suggereerde premier Lubbers nog dat in Nederland wel erg veel geld bij de pensioenfondsen zit. Dat geld zou volgens de premier beter kunnen worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen.