Drs. J.C.E. Belinfante zal met ingang van 1 juli ...

Drs. J.C.E. Belinfante zal met ingang van 1 juli op haar verzoek eervol ontslag worden verleend als voorzitter en lid van het Nationaal Comite 4 en 5 mei.

Zij zal worden opgevolgd door G.W. Montfrans-Hartmans.