De Boer voorziet gelijke winst

Bij de presentatie van het jaarverslag over 1990 heeft de directie van De Boer Winkelbedrijven (eind vorig jaar bestaande uit 111 supermarkten, 114 drogisterijen en 63 slijterijen in Nederland) medegedeeld dat het resultaat over 1991 tenminste gelijk zal zijn aan dat van het 'topjaar' 1990.

De directie zegt te streven naar het behalen van een resultaat voor belastingen van minimaal 3 procent van de omzet. Bij de winkelketens werkten eind december 3.278 mensen.

In maart maakte De Boer bekend dat de nettowinst in 1990 was gestegen met 21,8 procent tot 27,5 miljoen gulden bij een omzetstijging van 1.189 miljoen gulden naar 1.241 miljoen gulden