Dales tekent akkoord met overheidspersoneel

DEN HAAG, 17 april - Minister Dales (binnenlandse zaken) en de vier centrales voor overheidspersoneel hebben vanochtend een akkoord ondertekend over de arbeidsvoorwaarden 1991. In een toelichting zei minister Dales “voldoening” te hebben over dit contract, maar voor volgend jaar “pakken zich donkere wolken samen”.

Eind maart bereikten minister Dales en de centrales een principe-akkoord waarbij het salaris van de ruim 700.000 ambtenaren met 3,4 procent wordt verhoogd en de huidige regeling van vervroegde uittreding gehandhaafd blijft tot 1 april 1992; de looptijd van het contract.

Gisteravond leek het erop alsof het akkoord op losse schroeven zou komen te staan. Minister Dales had de onderhandelaars van de vier ambtenarencentrales voor informeel overleg bij elkaar geroepen. “Om ze bij te praten over de discussie die in het kabinet is gevoerd over het principe-akkoord”, aldus een woordvoerster van Binnenlandse Zaken.

In de ministerraad van afgelopen vrijdag heeft minister Kok (financien) aan Dales gevraagd om voor volgend jaar zelf een oplossing te vinden voor een financieringsprobleem van ongeveer 260 miljoen gulden. Dit is het bedrag dat gemoeid is met de Vut-regeling voor 60-jarigen.

Het kabinet is bereid om voor dit jaar het bedrag collectief te financieren. Na 1991 moet minister Dales de financiering op haar eigen departement zoeken. De minister van binnenlandse zaken kan bijvoorbeeld besluiten minder geld uit te trekken voor de arbeidsvoorwaarden. “Maar ik wil nu nog niet de onderhandeling voor volgend jaar openen”, zei minister Dales vanmorgen. De centrales maakten direct duidelijk dat zij vasthouden aan de eis dat de salarissen van ambtenaren gelijk op gaan met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven.

Pag. 3:

Akkoord met ambtenaren

Na moeizame onderhandelingen tussen minister Dales en de centrales is de Vut-regeling voor 60-jarigen verlengd tot 1 april 1992. Na deze datum komt het bedrag van 260 miljoen gulden vrij voor de decentrale onderhandelingen. De centrales hebben hierdoor de mogelijkheid per sector (bijvoorbeeld onderwijs, gemeente, politie) de Vut voor 60-jarigen te handhaven. “En van deze mogelijkheid zullen we zeker gebruik maken”, aldus de woordvoerders van de twee centrales ACOP (FNV) en CCOOP (CNV).