'Chili moet meer ruimte krijgen op Euro-markt'

DEN HAAG, 17 april - Premier Lubbers vindt dat produkten uit Chili “meer ruimte” moeten krijgen op de Europese markt. Speciaal de invoerrechten voor Chileense halffabrikaten en eindprodukten “kunnen worden verlaagd.” Die rechten worden hoger naarmate de produkten meer zijn bewerkt zijn; voor zich ontwikkelende landen als Chili is dat een groeiend probleem, aldus de premier.

Lubbers zei dit gistermiddag op de persconferentie ter afsluiting van het bezoek van de Chileense president Aylwin. Lubbers wil zich in EG-verband inzetten voor de verbetering van de economische relaties tussen Chili en Europa. Hiermee komt Lubbers tegemoet aan Aylwins wens dat Nederland moet aandringen op liberalisatie van de internationale handel en moet meewerken aan het openstellen van de EG voor Chileense producten.

Lubbers vindt dat daar van Chileense zijde wel iets tegenover moet staan. De toegang van westelijke bedrijven in de dienstensector, die nu nog grotendeels uit ontwikkelingslanden worden geweerd, moet worden vergemakkelijkt. Ook moeten investeringen in Chili mogelijk zijn.

Lubbers: “Ik ben zeer voor het openen van de Europese markt. En wij zullen er hard aan werken om meer te investeren in Chili. Dat is een opdracht voor de komende besprekingen in Luxemburg tussen de landen van de Europese Gemeenschap en die van Latijns-Amerika.”

“Net als de Noord-Amerikaanse staten en de Aziatische landen in de Asean, zouden ook de Latijns-Amerikaanse naties zich economisch moeten verenigen”, zei Lubbers. Volgens de premier zouden 'regionale economische markten' in de GATT-ronden (de overeenkomsten inzake tarieven en handel) beter tot onderlinge afspraken kunnen komen dan elk land afzonderlijk. “Die regionalisatie opent nieuwe mogelijkheden voor Latijnsamerikaanse landen”, zei Lubbers.

President Aylwin maakt een 18-daagse rondreis langs een aantal Europese landen om steun te vragen voor het democratiseringsproces in zijn land. Aylwin koppelt dit aan de verbetering van de economische betrekkingen tussen Chili en Europa. Aylwin trad vorig jaar maart als eerste president aan na 17 jaar militair bewind van Pinochet. Chili exporteert jaarlijks voor 440 miljoen gulden naar Nederland.