BZ weerspreekt kritiek van WVC over Buchmesse

DEN HAAG, 17 april - Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag spreekt suggesties van het ministerie van WVC tegen als zou mede door een weigering van BZ om een half miljoen bij te dragen de Nederlandse presentatie op de Frankfurter Buchmesse in 1993 in het honderd zijn gelopen. “Het idee is nota bene afkomstig van iemand van Buitenlandse Zaken en pas in maart dit jaar heeft WVC ons meegedeeld dat ze een bijdrage van een half miljoen van ons verwachtte”, zegt woordvoerder drs. D. Istha.

Dat had BZ, aldus Istha, niet op zijn begroting staan. “Op onze verzoeken om nadere informatie over de kosten en over het deel dat wij dan zouden moeten financieren hebben we nooit antwoord gekregen.”

Buitenlandse Zaken, dat zich tot nu toe over de kwestie niet heeft geuit, heeft gisteren blijkbaar besloten zich in de discussie te mengen over de Nederlandse presentatie op deze bekendste boekenbeurs ter wereld. Directe aanleiding was de suggestie van directeur-generaal culturele zaken drs. J. Riezenkamp van WVC in deze krant dat BZ “afhaakte” toen het hoorde dat het moest meebetalen.

Woordvoerder Istha: “In april 1990 werd bij WVC besloten een groep op hoger ambtelijk niveau te formeren, die zich onder andere met de financiele kant van de zaak zou bezig houden. Voorzitter van die groep was Riezenkamp. Voor zover wij weten, is die groep nooit bijeen geweest, ook niet nadat wij daarover herhaaldelijk hebben gereclameerd. Als ze wel heeft vergaderd, dan waren wij daar niet voor uitgenodigd.” Volgens Istha zou BZ zijn ambassadeur voor culturele contacten, Brouwer, zeer waarschijnlijk naar die bijeenkomsten hebben afgevaardigd. “Buitenlandse Zaken is buiten de zaak gehouden totdat het problematisch werd en nu wordt gesuggereerd dat wij de schuldigen van een eventuele mislukking zijn.”

De kans dat Nederland zich als themaland op de Buchmesse in 1993 toch nog presenteert, bestaat nog steeds. Maar dan moet het benodigde geld er wel snel komen en dient in elk geval, aldus Istha, tegen de zomer duidelijkheid te bestaan over wat mogelijk is en wie dat betaalt.

“Wij van onze kant doen er alles aan om nog mogelijkheden te vinden, omdat we dit belangrijk vinden”. Op een vraag of er contacten tussen BZ en WVC zijn, luidde Istha's antwoord: “Het overleg loopt, zoals iedereen kan zien, op dit moment voornamelijk via de kranten.”

Het ministerie van WVC wil niet uitgebreid op de verwijten van Buitenlandse Zaken ingaan. “We zijn uiteraard blij met de grote inzet die Buitenlandse Zaken nu betoont en hopen dat daar ook financiele consequenties aan verbonden worden”, aldus een woordvoerster van WVC.

Het ministerie van economische zaken is nog steeds in afwachting van een “goed beursplan” over de opzet van de Nederland-presentatie in Frankfurt. Een andere voorwaarde die Economische Zaken stelt aan een financiele bijdrage aan de Buchmesse (maximaal 300.000 gulden), is dat het bedrijfsleven over de brug komt. Dat is tot nu toe niet gebeurd.