Baker begint aan derde missie in Midden-Oosten

WASHINGTON- LONDEN, 17 april - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is gisteren uit Washington vertrokken voor zijn derde bemiddelingsmissie in het Arabisch-Israelische geschil in ruim zes weken. Baker doet eerst Luxemburg aan voor consultaties met vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap, en reist vervolgens door naar Israel.

Baker zal op deze reis ook Jordanie bezoeken, waarmee de Amerikaanse relaties de afgelopen maanden zijn verzuurd door koning Husseins steun voor Irak. Vorige week, op zijn tweede missie, ontmoette Baker zijn Jordaanse collega Taher al-Masri in Geneve.

Vorige week slaagde Baker erin de aandacht van de diverse partijen te richten op het concept van een regionale conferentie, die tot een oplossing van het Arabisch-Israelische conflict moet leiden. De verschillende landen hebben echter nog ver uiteenlopende ideeen over de vraag hoe zijn conferentie eruit zou moeten zien. Volgens berichten in Israel heeft de minister nu twee weken uitgetrokken om de partijen op een lijn te krijgen.

Het Witte Huis leverde gisteren kritiek op de vestiging van een nieuwe joodse nederzetting in door Israel bezet gebied. Baker zelf weigerde echter zich te laten betrekken bij een openbare polemiek met de Israelische regering over deze kwestie. (Reuter, AFP)