ABN voor witwassen drugsgeld gebruikt

AMSTERDAM, 17 APRIL. De Algemene Bank Nederland (ABN) is vorig jaar gebruikt voor het witwassen van ongeveer een miljoen gulden afkomstig uit de handel in drugs.

Uit intern onderzoek van de bank is gebleken dat een vorig jaar aangehouden Zwitser een miljoen gulden via een Zwitserse bank heeft overgemaakt aan de ABN vestiging in Ciasso. Dit ABN-filiaal werd gevraagd het geld over te maken aan de ABN in Amsterdam waar het geld contant werd opgenomen.

Volgens een woordvoerder van de bank is een tweede poging om “een grote som geld” via de ABN wit te wassen, verijdeld “omdat we in de gaten kregen dat er iets niet in de haak was”. De ABN stelde het onderzoek in nadat uit een justitieel onderzoek naar drugshandel en de rol van financiele instellingen - de zogeheten Operatie Octopus waarbij verscheidene Europese politiekorpsen samenwerken - aanwijzingen over betrokkenheid van de ABN waren gebleken.

De ABN beklemtoont dat er geen indicaties zijn dat er bij de ABN in Ciasso iets “structureels” mis is. “Het is een incident waarbij we als transfererende bank zijn misbruikt”.

De ABN spreekt van “een extreem vervelende zaak”. Naar aanleiding van het incident zijn de interne voorschriften die moeten worden nageleefd bij het behandelen van grote transacties “heel nadrukkelijk onder de aandacht van het personeel gebracht”. De woordvoerder wil niet zeggen waaruit die regels bestaan behalve dan dat klanten zich moeten legitimeren.

In het verleden zijn er eerder beschuldigingen geweest over betrokkenheid van de ABN bij het witwassen van winsten uit drugshandel. Het is voor het eerst dat de ABN zelf publiekelijk toegeeft te zijn misbruikt. Een eerder intern onderzoek naar de rol van de vestiging in Chiasso leverde niets op.

Volgens een justitiele bron is het geld dat nu via de ABN werd overgeboekt afkomstig uit de handel in cocaine waarvoor het drugskartel uit Cali in Colombia verantwoordelijk was.

De bank verwacht niet te worden vervolgd omdat de Zwitserse wetgeving niet is overtreden. Volgens een woordvoerder zullen er ook geen disciplinaire maatregelen tegen het personeel worden genomen.

    • Marcel Haenen