Wel-of-Wee (4)

In het fictieve Wel-of-Wee beleggingsfonds dat op 8 maart van dit jaar met 940.000 gulden is begonnen en als doelstelling heeft, al speculerend, op 1 januari met een zo goed mogelijk eindkapitaal te eindigen stonden op 2 april devolgende posities van 100 opties in vijf series open: Philips put april 27,50 (gekocht voor 1,00), een neerwaarts gerichte prijsspread op de index met de puts april 270 (gekocht voor 5,50) en 260 (geschreven voor 2,20) en een tijd-spread op de index met de calls juli 270 (gekocht voor 10,70) en april 270 (geschreven voor 5,30).

Op 8 maart stond Philips op 27,50 en op 15 maart (de dag van de eerste index-order) deed de index 270. De visie van de fondsbeheerder op de beurs is negatief-neutraal. Dat leverde tot 2 april een schone winst van 46.503 gulden op, een rendement van bijna 5 procent op het beginkapitaal. Maar de markt, de beurs, trekt zijn eigen baan en heeft lak aan ijle voorspellingen van 'deskundigen'.

Op 3 april deed de index iets meer dan 284. Alleen de geschreven put april 260 deed het goed: van 2,20 naar 30 cent. Op die prijs is de '260' met een netto winst van 18.437 gulden gesloten. Daarmee is het tussentijdse rendement opgelopen tot bijna 7 procent. Dat zegt helemaal niets, want de beheerder zit niet plezierig met zijn april-opties. Wel hebben de beheerder en de bewaarder samen in een paar weken iets meer dan 14 duizend gulden aan transactiekosten verdiend. Dat gaat gewoon door, los van de resultaten van het fonds.

De Philips put 27,50 doet nog twee dubbeltjes (verlies 8 duizend gulden), de put op de index met uitoefenprijs 270 (index-slot maandag 285,99) 20 cent (verlies 53 duizend gulden) en de geschreven index-call 270 staat op ongeveer 16 gulden (een verlies bij sluiten van iets meer dan 100 duizend gulden). Daar staat tegenover dat de call juli 270, die dient als dekking van de geschreven call, is opgelopen van 10,70 naar 18,70, een winst van 80 duizend gulden. Per saldo slaat het positieve rendement om in een licht negatief rendement, als winst en verlies worden genomen en zonder rekening te houden met de rente op een deposito van 470 duizend gulden tegen 8 procent.

De beheerder zint op maatregelen om de schade binnen de perken te houden. Hij is nog steeds flauw op de beurs, maar twijfelt of het tij nog zal keren voor de vervaldag van de aprillen op vrijdag 19 april aanstaande. Een bekende taktiek om het verlies op de geschreven call april 270 nog even uit te stellen is de 'roll over': de april 270 wordt gesloten en tegelijk wordt de mei 270 geschreven. Je komt daar niet zonder kleurscheuren doorheen.

Er zijn drie factoren die een rol spelen. Je betaalt tweemaal transactiekosten (sluiten en openen). De april-optie wordt tegen de laatprijs gesloten en de mei-optie tegen de biedprijs geopend. Dat is in theorie ongunstig, maar in de praktijk kan het meevallen als het verschil tussen bied- en laatprijs gering is. En dat is bij index-opties vaak zo. Een voordelige factor is de tijdswaarde. De april-optie is bijna op zijn intrinsieke waarde: de koers van de call is nagenoeg gelijk aan het verschil tussen de index (285,99) en de uitoefenprijs van de optie (270). Met andere woorden: de tijdswaarde in nul. De mei-optie bevat nog wat tijdswaarde en die ontvangt de schrijver. Per saldo valt het resultaat van de 'roll over' meestal iets tegen.

De beheerder besluit wat risico te nemen omdat hij denkt dat de index in de komende dagen terug kan naar de 280. Door op dinsdag 16 april vast 100 maal de call mei 270 te schrijven en de april 270 later in de week te sluiten levert de gebroken 'roll over' wellicht wat extra geld op. Voor de extra geschreven ongedekte mei-calls moet een fors bedrag als dekking aangehouden worden. Daar is het deposito meer dan voldoende voor.

De Philips en index-put lijken verlies op te leveren voor de april-expiratie. Verkopen is alleen voordelig voor de fondsbeheerder en de bewaarder (transactiekosten). Het is verleidelijk om dat te doen. De manager van het fonds blijft vasthouden aan zijn flauwe mening over Philips en de index en besluit 100 opties Philips put juli uitoefenprijs 27,50 op de koers van een gulden te kopen. En daarnaast 100 index-opties put mei uitoefenprijs 280 gulden op een koers van 500 gulden. In de komende dagen moet de beurs nauwlettend gevolgd worden.

    • Adriaan Hiele